“Het gaat allemaal om RESPECT and help”

Stichting Respect and Help

Stichting Respect and Help is in 2009 opgericht als een organisatie die zich inzet voor de mensen in onze samenleving die ons het hardst nodig hebben. We hebben het dan over mensen die het sociaal, maatschappelijk en economisch moeilijk hebben in het leven. Dit gaat ook over mensen die ongewild met pech te maken hebben gekregen. In de filosofie van onze organisatie is respect ons hoogste goed en het bewaken van dit respect zit in ons fundament. Het helpen van elkaar is verenigd met het respect dat we voor elkaar moeten hebben, ongeacht status des Persoons.

Wij bieden hulp aan

De hulp die wij bieden strekt zich van Nederland naar Suriname en enkele Afrikaanse landen, zoals Ghana, Benin en Togo. Suriname is het land waar wij het meeste hulp aan bieden als het gaat om financiële hulp voor gezinnen waar de nood zich in de levensomstandigheden voordoen. Ook zetten wij ons in voor het versturen van kleding, voedsel en in corona-tijd de essentiële mondkapjes.

Wij zullen ons als organisatie voor iedereen inzetten die hulp nodig heeft.

Wij zullen ook strijden tegen elke vorm van onrecht en onze medemens hierin bijstaan

Gran Krutu’s en Herstelbetaling

De stichting heeft zich de afgelopen maanden verder verdiept in het organiseren van Gran Krutu’s en heeft zich verwonderd over wat het slavernijverleden met onze gemeenschap doet. De stichting is door diverse personen benaderd om te bekijken hoe de Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld kan worden in de vorm van herstelbetalingen aan de nazaten van de tot slaafgemaakten.

Onze projecten 

  • Corona
  • Suriname gezinsondersteuning